Acasă

logo prima pagina 600x600

Cultivând viitorul

Ne dedicăm evoluției continue a agriculturii și mediului prin cercetare - dezvoltare și parteneriate strategice. Suntem mândri de rezultatele proiectului AGRIECOTEC, un pas important în creșterea accesului sectorului privat agricol la cunoștințele de ultimă oră și la tehnologiile avansate. Creăm punți între mediul academic și cel economic, valorificând potențialul neexplorat al agriculturii prin transferul de cunoștințe și inovare. Viziunea noastră este una de durabilitate, progres și colaborare pentru a forma viitorul agriculturii și a proteja mediul înconjurător, pentru generațiile viitoare.

27 contracte subsidiare
72 lucrări științifice
135 experți implicați în proiect
LOGO

Informații generale despre proiect

Titlu proiectCONSTITUIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU IAŞI ŞI MEDIUL ECONOMIC AGRICOL

Cod SMIS: 119611

BeneficiarUNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI Obiectiv: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (lei): 15.285.335,38

Valoarea cofinanțării UE (lei): 12.412.500,00

Pagina web a proiectului: www.agriecotec.ro 

Activități derulate

Activități tip A - Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării

A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate contractuale

A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor

A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice

A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A

A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe

Activități tip B - Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD

Vezi contractele subsidiare
Activități tip C - Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării

C.1 Activităţi de cercetare industrială contractuale

C.2 Activităţi de dezvoltare experimentală contractuale

Vezi contractele subsidiare
Activități tip D - CD în colaborare efectivă

D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă

Vezi contractele subsidiare
Activități tip E - Management de proiect (Inclusiv informare și publicitate privind proiectul)

E.1 Contractarea finantarii proiectului

E.2 Contractarea firmei de consultanta pentru managementul proiectului

E.3 Monitorizare si evaluare 

E.4 Informare şi publicitate privind proiectul

Activități tip F - Activități generale de administrație

Funcţionarea de ansamblu a organizatiei de cercetare USV IASI.

Finantarea partenerilor de proiect

Activitate generală: Auditul final al proiectului
Echipa de management a proiectului

Orice proiect, indiferent de domeniu, are nevoie de o fundație solidă pentru a avea succes. Această fundație se compune din planificare, resurse adecvate, și, poate cel mai important, experți.

GJitareanu
Prof. dr. Gerard JITĂREANU

Director de proiect

DTopa
Prof. dr. Denis Constantin țOPA

Coordonator tehnic

GStefan
Prof. dr. Gavril ȘTEFAN

Responsabil grup țintă

nela
Ec. Nela Vantia ACATRINEI

Director financiar

OCoca
Șef Lucrări Dr. Oana COCA

Asistent manager

Un proiect de importanță națională

La nivel național, AGRIECOTEC reprezintă un efort sustenabil de a dezvolta agricultura. Prin promovarea colaborării între mediul academic și cel economic, creșterea capacității de inovare și stimularea transferului de cunoștințe și tehnologii noi, proiectul aduce beneficii economice substantiale.